Kancelaria LS Consulting realizuje
zaawansowane projekty w zakresie

 • wyceny przedsiębiorstw, zorganizowanych części przedsiębiorstwa oraz cząstkowych udziałów w kapitale własnym przedsiębiorstwa w oparciu o Międzynarodowe Standardy Wyceny – RICS Valuation Standards, Krajowy Standard Wyceny „Ogólne Zasady Wyceny Przedsiębiorstw” oraz autorską koncepcję metodologiczną „Wycena wartości rynkowej przedsiębiorstwa metodą mieszaną z zastosowaniem kwantyfikacji składników <goodwill>”
 • przeprowadzania testów na trwałą utratę wartości akcji i udziałów spółek handlowych, grup aktywów i pojedynczych składników aktywów tych podmiotów zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości 36 „Utrata Wartości Aktywów” oraz Krajowym Standardem Rachunkowości 4
 • wyceny majątku trwałego (ruchomości i nieruchomości) przy zastosowaniu podejścia dochodowego, porównawczego i kosztowo – odtworzeniowego z weryfikacją wyników i uwzględnieniem różnic związanych z rodzajem szacowanych aktywów oraz możliwością zastosowania określonej metody
 • przeprowadzania testów na trwałą utratę wartości akcji i udziałów spółek handlowych, grup aktywów i pojedynczych składników aktywów tych podmiotów zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości 36 „Utrata Wartości Aktywów” oraz Krajowym Standardem Rachunkowości 4

Cele wykonywanych przez nas
wycen przedsiębiorstw

 • kupno lub sprzedaż
 • łączenie, przejęcie lub podział
 • podwyższenie kapitału, umorzenie akcji albo udziałów
 • postępowanie układowe, restrukturyzacyjne, upadłościowe lub likwidacyjne
 • określenie wartości aktywów funduszu inwestycyjnego
 • weryfikacja zdolności kredytowej lub zabezpieczenie kredytu
 • ubezpieczenie, wysokość odszkodowania
 • kontrola wartości kapitału zaangażowanego