Kancelaria LS Consulting zapewnia profesjonalną reprezentację osób fizycznych i prawnych w sprawach toczących się przed:

  • sądami powszechnymi (postępowania karne, cywilne, gospodarcze i administracyjne),
  • organami ścigania,
  • organami i urzędami administracji publicznej – państwowej i samorządowej,
  • organami kontroli finansowo – skarbowej,
  • sądami polubownymi i arbitrażem gospodarczym,
  • trybunałami międzynarodowymi – Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej w Alicante (EUIPO), Międzynarodowym Trybunałem Arbitrażowym ds. Sportu w Lozannie (TAS/CAS).

Eksperci LS Consulting – w tym biegli sądowi – opracowują opinie, raporty oraz analizy prawne i ekonomiczno – finansowe związane z różnymi aspektami obrotu gospodarczego oraz w zakresie poszczególnych specjalizacji przedmiotowych kancelarii. Autorami tych opracowań są związani z kancelarią adwokaci, radcowie prawni, rzecznicy patentowi, rzeczoznawcy majątkowi i doradcy podatkowi, a także współpracujący z LS Consulting naukowcy z renomowanych uczelni wyższych oraz instytutów naukowo – badawczych.

Kancelarię LS Consulting tworzy partnerski zespół współpracujących ze sobą prawników, ekonomistów, finansistów i inżynierów o uznanych kwalifikacjach zawodowych i wieloletnim doświadczeniu eksperckim

prof. Leszek Starosta adwokat – partner zarządzający
dr Piotr Bielski ekspert prawny
dr Krzysztof Biernat radca prawny
Maciej Czapracki prawnik
Anna Górska radca prawny
dr Janusz Guść radca prawny
dr Tadeusz Kubik analityk rynku
Krzysztof Laskowski rzeczoznawca majątkowy
Andrzej Mulik rzeczoznawca majątkowy
dr Marcin Pęksyk analityk finansowy
Agnieszka Przyborska–Bojanowska rzecznik patentowy
Kalina Solawa adwokat
Maciej Wantke doradca biznesowy