Kancelaria LS Consulting oferuje profesjonalne doradztwo korporacyjne
w zakresie

  • przekształceń własnościowych przedsiębiorstw
  • łączenia, fuzji, podziałów, likwidacji
  • transformacji i restrukturyzacji podmiotów gospodarczych
  • zarządzania projektami biznesowymi
  • analizy opłacalności przedsięwzięć gospodarczych
  • zarządzenia ryzykiem gospodarczym w kontekście odpowiedzialności karnej i cywilnej przedsiębiorców
  • stałej lub doraźnej obsługi prawnej przedsiębiorstw, spółdzielni, fundacji, stowarzyszeń oraz innych organizacji użyteczności publicznej