Kancelaria LS Consulting specjalizuje się w następujących segmentach
doradztwa prawnego, ekonomiczno – finansowego i organizacyjnego

 • Wyceny przedsiębiorstw i składników majątkowych przedsiębiorstw
 • Prawo spółek handlowych, przekształcenia, fuzje, przejęcia, restrukturyzacje
 • Zarządzanie ryzykiem gospodarczym
 • Ochrona własności intelektualnej i przemysłowej
 • Kontrakty handlowe w obrocie krajowym i międzynarodowym
 • Prawo karne gospodarcze
 • Przemysł paliwowy i wydobywczy
 • Prawo energetyczne
 • Prawo podatkowe, celne i dewizowe
 • Prawo portów morskich
 • Zamówienia publiczne
 • Prawo nowych technologii informatycznych (IT) i biotechnologicznych
 • Prawo inwestycji budowlanych
 • Transport lądowy, morski i lotniczy
 • Prawo sportowe i zarządzanie biznesem sportowym
 • Prawo medyczne i ochrony zdrowia
 • Analizy rynku towarów i usług
 • Rozwiązywanie sporów gospodarczych, procesy sądowe i arbitrażowe
 • Bezpieczeństwo prawne przedsiębiorców
 • Kontrakty i umowy handlowe