Kancelaria LS Consulting prowadzi metodologicznie
zaawansowane badania potencjału rynkowego przedsiębiorstwa poprzez

  • szacowanie wielkości rynku wraz z segmentacją nabywców i identyfikacją konkurencji
  • analizę produktu – towar lub usługa – pod kątem jakości, dostępności, innowacyjności i opłacalności w kontekście obowiązujących regulacji normatywnych
  • ocenę poziomu <dojrzałości organizacji> do skutecznego zarządzania projektami i procesami gospodarczymi
  • wskazywanie potencjalnych partnerów biznesowych, w tym inwestorów branżowych i finansowych wraz z oceną ich pozycji ekonomicznej i rynkowej